Dla dorosłych


  1. Konsultacja i poradnictwo psychologiczne  – 120 zł
  2. Psychoterapia indywidualna  - 100 zł 
  3. Terapia rodziny / pary - 150 zł
  4. Trening relaksacji  - 90 zł / sesja
  5. Diagnoza logopedyczna wraz z wydaniem zaświadczenia na studia - 70 zł
  6. Diagnoza psychologiczna dla kandydatów / osób realizujących funkcję rodziny zastępczej wraz z wydaniem zaświadczenia - 200 - 300 zł/os.