Dla dorosłych


  1. Konsultacja i poradnictwo psychologiczne  – 150 zł
  2. Psychoterapia indywidualna  - 120 zł 
  3. Terapia rodziny / pary - 150 zł
  4. Trening relaksacji  - 120 zł / sesja
  5. Diagnoza logopedyczna wraz z wydaniem zaświadczenia na studia - 150 zł
  6. Diagnoza psychologiczna określającą predyspozycje osobowościowe i / lub kompetencje rodzicielskie - od 300 zł