Dla dzieci i młodzieży

Konsultacja / poradnictwo - 150zł 

Badania i diagnozy (cena w zależności od ilości spotkań i zastosowanych narzędzi)
 1. Diagnoza rozwoju dziecka (osobowość, emocje, lęki)
 2. Badanie możliwości umysłowych IQ u dzieci i młodzieży
 3. Diagnoza dysleksji i dyskalkulii 
 4. Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym 
 5. Badanie dojrzałości szkolnej
 6. Badanie predyspozycji zawodowych
 7. Diagnoza zaburzeń zachowania
 8. Diagnoza z zakresu kinezjologii
 9. Diagnoza logopedyczna
Badania psychologiczne zazwyczaj poprzedzone są konsultacją dla rodziców bez udziału dziecka. Na spotkanie rodzice są proszeni o przyniesienie opinii z przedszkola lub szkoły oraz posiadanej dokumentacji dotyczącej zdrowia dziecka oraz ewentualnie wcześniej przeprowadzonych diagnoz.

Terapia i zajęcia specjalistyczne
 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dofinansowanie z budżetu Państwa
 2. Psychoterapia dzieci i młodzieży (45 minut) - 120zł
 3. Terapia logopedyczna (30 minut) - 120 zł
 4. Zajęcia z kinezjologii edukacyjnej, Gimnastyka Mózgu (45 minut) - 120 zł
 5. Neurosensoryczna terapia taktylna (60 minut) - 120 zł
 6. Praca z odruchami dynamicznymi i posturalnymi  (60 minut) - 120 zł
 7. Trening relaksacji (60 minut) - 120 zł / sesja