Zespół

🔺 PSYCHOLODZY

mgr Edyta Lewicka - Zywert
Psycholog ze specjalnością wspomaganie rozwoju, terapeuta behawioralny. Obecnie pracuje jako psycholog szkolny oraz nauczyciel akademicki. Prowadzi również warsztaty i konsultacje dla nauczycieli oraz rodziców w szkołach. Ponadto stale doskonali swój warsztat regularnie uczestnicząc w licznych szkolenia i konferencjach. Posiada uprawnienia do prowadzenia warsztatów Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

mgr Paulina Łyk - Budna
Psycholog, pedagog, kynoterapeuta. Założycielka Kujawskiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W swojej pracy integruje podejście poznawczo-behawioralne, systemowe, elementy kynoterapii, sięgając po różnorodne techniki, zawsze w służbie indywidualnym potrzebom pacjenta i jego dążeniu do pełni zdrowia. Jest propagatorką idei rodzicielstwa bliskości, doradza w zakresie chustonoszenia. Dużą część jej pracy zajmuje diagnostyka (także edukacyjna), ponieważ to poznanie przyczyny jest w jej mniemaniu kluczem do znalezienia właściwej metody pracy. W swojej pracy skupia się na poszukiwaniu rozwiązań wydobywając istniejące zasoby osób przeżywających trudności, skutecznie wzbudzając motywację do zmiany. Posiada bogate doświadczenie w pracy z rodzinami (także rodzinami zastępczymi), dziećmi i młodzieżą przeżywającymi kryzysy rozwojowe, trudności emocjonalne, problemy w relacjach interpersonalnych, problemy wychowawcze. Jest zaangażowana w procesy diagnostyczne i terapeutyczne rodzin w sytuacjach okołorozwodowych. Współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej w regionie. Zwolenniczka slow life i wychowywania dzieci blisko natury. W życiu kieruje się mottem: "Ludzie są dokładnie tak szczęśliwi, jak postanawiają być."

mgr Małgorzata Walczak – Gutmańska
Psycholog, Psychoterapeutka Gestalt, Gestalt Play Therapy, Certyfikowany Trener EEG – Biofedback I i II stopnia przy Biomed - Centrum Rehabilitacji i Neuroterapii we Wrocławiu. Ukończyła 4-letnią Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Instytut Terapii Gestalt w Krakowie. Swoja pracę poddaje regularnej superwizji. Współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Inowrocławiu oraz współtworzy zespół Centrum Edukacji Dziecka i Rodziny w Poznaniu, gdzie pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi. Jest członkiem Polskiego towarzystwa Psychoterapii Gestalt i członkiem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w Poznaniu. Stale rozwija swoje kompetencje uczestnicząc w treningach i warsztatach doświadczonych psychoterapeutów m.in. Dr Lynda Osborn, dr Nurit Levi, dr Felicia Carroll.

mgr Aleksandra Wąsowska

Psycholog ze specjalnością wczesne wspomaganie rozwoju, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży.  Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem, ukończyła III stopniowy kurs terapii behawioralnej. Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, z trudnościami emocjonalno-społecznymi, zaburzeniami lękowymi, opóźnieniem psychoruchowym. Wspiera w doskonaleniu radzenia sobie z emocjami, wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Diagnozuje zaburzenia rozwojowe u dzieci oraz trudności intelektualne. W pracy z dzieckiem ceni sobie kontakt i współpracę z rodzicami, bez których jej praca nigdy nie byłaby tak owocna. Prowadzi również konsultacje dla rodziców, w związku z doświadczanymi przez nich trudnościami wychowawczymi. 


🔺 LOGOPEDZI

mgr Kamila Degórska
Neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy. Na co dzień pracuje w szkole otaczając opieką pedagogiczną i logopedyczną dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Od wielu lat wychowawca na wyjazdach rewalidacyjnych. Ukończyła kurs z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego, Diagnozy Psychoedukacyjnej (PEP-R), nauki czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną i innych. Nie lubi bezczynności, zwolenniczka aktywnego spędzania czasu wolnego, ciągłego rozwoju i nauki przez zabawę.


mgr Magdalena Kućmierz
Logopeda, pedagog, wychowawca przedszkolny i wczesnoszkolny, terapeuta ręki. Posiada umiejętności w posługiwaniu się językiem migowym I-go stopnia dla pedagogów. Od wielu lat z pasją pomaga dzieciom w przezwyciężaniu trudności komunikacyjnych stosując różnorodne metody i techniki terapii logopedycznej. Na co dzień prowadzi terapię logopedyczną w szkole i przedszkolu. 🔺 TERAPEUCI

mgr Beata Frąckowiak-Wabiszewska
Pedagog społeczny, terapeuta - kinezjolog, instruktor Gimnastyki Mózgu. Od kilkunastu lat praktykujący kinezjolog z zakresu Gimnastyki Mózgu®, terapii taktylnej, odruchów dynamicznych i pozycyjnych i ich integracji z całościowym systemem ruchu ciała człowieka oraz innych metod służących lepszemu rozwojowi dziecka. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Jest zwolenniczką wydobywania potencjału tkwiącego w każdej osobie. Preferuje holistyczne podejście w terapii.


mgr Ewa Kasprzak-Czerwińska 
Terapeuta zajęciowy, oligofrenopedagog, animator. Wieloletni praktyk, pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu. W pracy kieruje się filozofią Marii Łopatkowej, wdraża ją w życie - pedagogikę serca. Każde dziecko obdarzy uśmiechem, cierpliwością i zrozumieniem. Pracuje z małymi dziećmi przygotowując je do późniejszej edukacji prowadząc z nimi zajęcia usprawniające, w tym także zajęcia umuzykalniające. Wykorzystuje elementy audiacji wstępnej E. Gordona przeznaczonej dla dzieci do lat pięciu.  Ukończyła kurs z zakresu neurosensorycznej terapii taktylnej, terapi ręki oraz kurs I stopnia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn.  Motto w pracy i w życiu: „Bez miłości nie ma wychowania”.🔺 POZOSTALI SPECJALIŚCI


mgr Joanna Barałkiewicz 
Animator, ukończyła wakacyjną edycję szkoły animacji organizowaną przez Stowarzyszenie CM z Belgii.  Pracę z dziećmi rozpoczęła kilka lat temu jako wolontariuszka SWP Flandria. Stworzyła świetlicę dla dzieci, w której prowadziła zajęcia dydaktyczno-wyrównacze. Pomagała w inowrocławskiej świetlicy socjoterapeutycznej organizując czas wolny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Podczas letniego projektu pracowała dla kina Cinema City jako animator zabaw dla najmłodszych. Aktualnie koordynator warsztatów i animacji w tutejszym centrum.